Zagyva Richárd

Zagyva Richárd a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán szociálismunka és hittanári szakokon végzett, majd hajléktalanokkal kezdett foglalkozni először szociális munkásként, majd az idős, beteg hajléktalan személyek ellátására szolgáló Hajléktalanok Otthona vezetőjeként. 2007 év elején került a veszprémi Karitászhoz. Ugyanebben az évben nevezte ki Márfi Gyula érsek a veszprémi karitász központ igazgatójává. Vezetése alatt a már működő 22 plébániai karitászcsoport száma 35-re emelkedett, és 400-ra nőtt az önkéntesek száma. Jelentősen erősödött a Karitász a szervezeti felépítése és infrastruktúrája is Bel- és külföldi támogatói kapcsolatrendszert alakított ki, amelyeknek köszönhetően bővültek a segélyprogramok is.

Irányítása alatt számos nagyszabású segélyakció valósult meg, amely komoly segítséget jelentett rászorulóknak, ilyen volt többek között az EU Élelmiszersegély-program, a nyári táborok, a Krízisprogram, vagy a Tűzifa program, az Öngondoskodó Háztartások, az Együtt a Gyermekekért, a Kályhaprogram, a Beiskolázási támogatás, az Egymillió Csillag a Szegényekért és a húsvéti, karácsonyi akcióik is. Ezek mellett fejlesztő programokat és táborokat szervezett fogyatékkal élők számára is.

Segélyközpontot alakított ki, ahol ügyfélfogadás formájában támogatják rászoruló családokat, személyeket például szociális ügyintézésben, mentális és anyagi problémák és krízishelyzetek kezelésében. Ezen közvetlen támogatási forma során évente több száz család szociális problémáját, krízishelyzetét orvosolták.

2010-ben az első naptól főkoordinátora volt a Karitász vörösiszap-katasztrófa károsultjaiért végzett munkájának, a kezdeti gyorssegélyezési fázisától az újjáépítés befejezéséig. A katasztrófa elhárítása, valamint a mentés során tanúsított kimagasló helytállása, illetve az azt elősegítő tevékenység elismeréséül „Rendkívüli helytállásért” vörösiszap-katasztrófa érdemjellel tüntették ki.

2011 novemberében Veszprém városa Hornig-díjjal ismerte el a szociálisan rászorulókért végzett kiemelkedő tevékenységéért.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2015 júniusában nevezte ki a Karitász országos központjának igazgatóhelyettesévé.

 

ZAGYVA RICHÁRD

Katolikus Karitász képviselője

Megosztás E-mail