Bánffy Miklós

Bánffy Miklós vagyok, 68 éves műszaki értelmiségi, 7 gyermek édesapja. 10 éve a Dorogvidéke Református Egyházközség főgondnoka vagyok, 40 éve presbiter.

Mindig fontos volt számomra a rászorulók segítése.

1989 óta foglalkozom egyénileg és szervezett formában is humanitárius tevékenységgel, illetve annak szervezésével. 4 cikluson keresztül Leányvár polgármestere voltam, ahol létrehoztam a helyi szociális ellátó rendszert.

1992-ben csatlakoztam a Johannita Segítő Szolgálathoz, valamint a Segítő Szolgálat alapítójának és felügyeleti szervének, a Johannita Rend Magyar Tagozatának 10 évig vezérlő kommendátora. Ezen tevékenységemnek elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntettek ki.

A Jószolgálati Díj zsűritagságára történő felkérést két okból fogadtam el:

1) Meggyőződésem, hogy minden valóban rászoruló embertársunkon – légyen az lelki vagy fizikai rászorultság – kötelességünk segíteni, és az erre a segítségre irányuló tevékenységet – bár önzetlenül kell történjen – erkölcsileg el kell ismerni!

2) Az ’50-es évek első felében – amikor politikai okok következtében magam is megismerkedhettem a komoly nélkülözéssel – ismeretlen, csatornákon keresztül kapott családunk segítséget a létfenntartáshoz. Ezt Isten
segítségével nem az akkori támogatók, hanem a mostani rászorulók részére kötelességem viszonozni!

A Johannita Rend két alapfeladata a Hit védelme és az Elesettek támogatása.

 

BÁNFFY MIKLÓS

Johannita Segítő Szolgálat képviselője

Megosztás E-mail