Adatkezelési szabályzat

Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány

www.joszolgalatdij.hu

Adatkezelési szabályzat

 

 

1. A Szabályzat célja

 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány

Székhely:                                 7100 Szekszárd, Rákóczi F. u. 132.

Nyilvántartási szám:               162

Bejegyző Bíróság neve:          Szekszárdi Törvényszék

Adószám:                                18750638-1-17

által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

A Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány (a továbbiakban: „Szolgáltató”) a www.joszolgalatdij.hu és a www. twickel-zichy.hu weboldalak (a továbbiakban: „Weboldal”) működtetése során a Weboldalra látogatók, az Szolgáltatóval kapcsolatban álló jelöltek és díjazottak (a továbbiakban együttesen „Érintett”) adatait kezeli.

A Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány számára kiemelt fontosságú cél a Weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Szolgáltató elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány által alkalmazott adatvédelmi-, és kezelési elveket, és az adatvédelmi-, és kezelési politikát, amelyet adatkezelőként magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Jelen Tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

A jelen Tájékoztató a Weboldalon az Érintettek által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről („Általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”); az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 

 

2. A Szolgáltató, mint adatkezelő adatai

 

Név                                                     Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány

Székhely                                              7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132.

Levelezési cím:                                   7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132.

Nyilvántartási szám:                           162

Adószám:                                            18750638-1-17

Bejegyző Bíróság neve:                      Szekszárdi Törvényszék

Telefonszám:                                      +36 70 9787 222

E-mail cím:                                         office@twickel.hu

Honlap neve:                                      www.joszolgalatdij.hu, www.twickel-zichy.hu

Tárhelyszolgáltató neve:                    COL Directinfo Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye:            1147 Budapest, Gyarmat utca 99/b

Tárhelyszolgáltató elérhetősége:      iroda@directinfo.hu

Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége:               office@twickel.hu

 

 

3. A kezelt személyes adatok köre

 

3.1. Jószolgálat-díjjal kapcsolatos adatkezelés

A Jószolgálat-díj 2017/18 kategóriákban történő jelölés során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  • Jelölt neve / Jelölt szervezet neve
  • A jelölt e-mail címe
  • A jelölt telefonszáma
  • A jelölt segítő tevékenységének helyszíne / A jelölt szervezet székhelye
  • A szervezet vezetőjének neve
  • A szervezet vezetőjének e-mail címe
  • A szervezet vezetőjének telefonszáma
  • A jelölő neve
  • A jelölő e-mail címe
  • A jelölő telefonszáma

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.

Az adatok megismerésére jogosultak: Kuratórium tagjai, Könyvelés.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres check-box szándékos kipipálásával teheti meg. Az Érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.

 

 

3.2. Technikai adatok – Automatikusan rögzített anonim adatok

Mikor Ön felkeresi a Weboldalt, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította vagy az Ön által használt böngésző típusa. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra, amelyek alapján kutatásokat végezhetünk az Ön demográfiai adataival, illetve érdeklődésével kapcsolatban. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek az Infotv. szerinti személyes adatnak.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók, az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: https://www.google.com/intl/hu/analytics/

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

3.3. Cookie-k (az Ön gépén automatikusan elhelyezett információ)

A Weboldal látogatásakor bizonyos esetekben automatikusan (azaz nem regisztráció útján) rögzítünk olyan technikai információkat, melyek nem azonosíthatók, mint például az Ön által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan a mi oldalunkra érkezett.

Amikor Ön Weboldalunkat meglátogatja, automatikusan elhelyezhetünk a számítógépén információt. A cookie egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. Ez egy ún. cookie file vagy hasonló formátum, ami sok segítséget nyújthat. Például a cookie segítségével személyre szabhatjuk oldalunkat és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek, hogy a weboldal még inkább megfeleljen elvárásainak, igényeinek.

A legtöbb böngészőben Ön beállíthatja, hogy webes keresője elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha cookie érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük, használja keresője "Segítség" menüjét a cookie-k beállításainak módosításához.

 

3.4. Kapcsolatok

A Weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget erre a weboldalra. Bár mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítsunk kapcsolódási lehetőséget, ahol a mi biztonsági és titoktartási iránymutatásunkkal megegyező szintű védelem létezik, amennyiben Ön elhagyja ezt a weboldalt, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon.

 

 

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

 

Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a kapcsolattartás, illetve, ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés érdekében használja.

Az adatkezelés célja adatbázis építése, az adatok felhasználása a pályázatban feltüntetett kategóriák elbírálásakor. A meghirdetett kategóriák itt találhatók: http://www.joszolgalatdij.hu/jeloles (Nyilvántartási szám: NAIH-135669/2017).

Az adatkezelés további célja: marketing célú hírlevelek, telefonhívások, social média hirdetések bonyolítása (Nyilvántartási szám: NAIH-135780/2017.).

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő létesít kapcsolatot. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet megadta.

 

 

5. Az adatkezelés időtartama

 

A megadott személyes adatok kezelése azok átadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

 

 

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a vonatkozó igazolások és szerződések, megállapodások rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe.

A Szolgáltató az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a Rendelet által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Tárhelyszolgáltató neve:                    COL Directinfo Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye:            1147 Budapest, Gyarmat utca 99/b

Tárhelyszolgáltató elérhetősége:      iroda@directinfo.hu

Tevékenység megnevezése:              Tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás

Az Érintett által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Adatkezelés célja:                              A weboldal működésének biztosítása.

Kezelt adatok:                                    Az Érintett által megadott személyes adatok.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az Érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Adatkezelés jogalapja:                       Az Érintett személy hozzájárulása,

illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

 

7. Az Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérelmezheti azok módosítását.

A Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl.: számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Szolgáltató az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány

Levelezési cím:                       7100 Szekszárd, Rákóczi F. u. 132.

E-mail:                                    office@twickel.hu

Telefon:                                  +36 70 9787 222

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Szolgáltató ellen az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:                            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím:           1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                      +36 1 391 1400

Fax:                             +36 1 391 1410

E-mail:                        ugyfelszolgalat@naih.hu

Web:                           http://naih.hu

vagy

Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

 

8. Egyéb rendelkezések

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Weboldal felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adott adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Szabályzat az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

 

 

Szekszárd, 2018. május 22.

Megosztás E-mail